att söka stipendium
 

År 2017 går ansökningstiden ut den 29 december. Försenade och ofullständiga ansökningar beaktas ej, inte heller ansökningar insända per e-post. Ansökningar som är poststämplade inom utsatt tid men inte styrelsen tillhanda anses försenade.

I ansökan bör ingå blankett (PDF, kräver Adobe Acrobat Reader), fritt formulerad projektbeskrivning med tidsplan och uppgifter om övrig finansiering samt ett kort CV.

Stipendier utbetalas samma kalenderår som de beviljats. Eventuellt uppskov bör skriftligen meddelas stiftelsens styrelse inom november månad.

Stiftelsen

Ansökan

Kontakt